• CÁC HỢP ĐỒNG ĐÃ THỰC HIỆN

CÁC HỢP ĐỒNG ĐÃ THỰC HIỆN

  • DANH SÁCH CÁC HỢP ĐỒNG ĐÃ THỰC HIỆN:
TT NỘI DUNG HỢP ĐỒNG ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN
TÊN KHÁCH HÀNG ĐỊA CHỈ
1 Chế tạo, lắp đặt nồi hơi đốt dầu công suất 500kg hơi/h CÔNG TY XNK THỦY SẢN KIÊN GIANG KIÊN GIANG
2 Chế tạo, lắp đặt nồi hơi đốt than công suất 4.500kg hơi/h CÔNG TY TNHH KIÊN HÙNG I KIÊN GIANG
3 Thay dàn ống lửa cho nồi hơi 4.500kg hơi/h KHÁCH SẠN SÀI GÒN RIVERSIDE TP.HCM
4 Thay ống lửa cho nồi hơi 5.000kg hơi/h KHÁCH SẠN SÀI GÒN RIVERSIDE TP.HCM
5 Chế tạo, lắp đặt nồi hơi đốt bằng than đá công suất 2.000kg hơi/h DNTN  TUẤN THANH VŨNG TÀU
6 Thay thân nồi hơi + chế tạo 01 bộ khử bụi PHÂN VIỆN DỆT MAY TP.HCM
7 Chế tạo, lắp đặt nồi hơi đốt củi công suất 2.000kg hơi/h VIỆT COLLECTION BÌNH DƯƠNG
8 Cung cấp lắp đặt phụ liệu đường ống CÔNG TY TNHH PAGODA ĐĂK NÔNG
9 Cải tạo nồi đốt dầu công suất 3.000kg hơi/h -> nồi hơi đốt than công suất 2.500kg hơi/h CÔNG TY DỆT VIỆT THẮNG TP.HCM
10 Chế tạo, lắp đặt nồi hơi đốt than công suất 4.000kg hơi/h CÔNG TY TNHH THỦY SẢN TIẾN ĐẠT VŨNG TÀU
11 Chế tạo, lắp đặt nồi hơi đốt than đá công suất 5.000kg hơi/h CÔNG TY CP CB THỦY SẢN CÀ MAU CÀ MAU
12 Chế tạo nồi hơi đốt than củi công suất 750kg hơi/h CÔNG TY TNHH M&H HÀ NỘI
13 Chế tạo, lắp đặt nồi hơi đốt dầu DO công suất 4.000kg hơi/h  KHÁCH SẠN PASTEL INN SAIGON  TP.HCM
14  Bảo trì nồi hơi  KHÁCH SẠN PASTEL INN SAIGON  TP.HCM
15 Chế tạo, lắp đặt nồi hơi đốt than công suất 2.500kg hơi/h  RGR SPORTWEAR QUEBEC – CANADA
16 Chế tạo, lắp đặt nồi hơi đốt than đá công suất 3.000kg hơi/h CÔNG TY XNK THỦY SẢN KIÊN GIANG KIÊN GIANG
17 Cung cấp phụ liệu đường ống CÔNG TY TNHH PAGODA ĐĂK NÔNG
18 Lắp đặt hệ thống đường ống CÔNG TY TNHH PAGODA ĐĂK NÔNG
19 Chế tạo, lắp đặt nồi hơi đốt than công suất 5.000kg hơi/h CÔNG TY DỆT VIỆT THẮNG TP.HCM
20 Thay ống lửa nồi hơi 5.000kg hơi/h CÔNG TY DỆT VIỆT THẮNG TP.HCM
21 Chế tạo nồi dầu tải nhiệt công suất 2.000.000kcal/h CÔNG TY CP CB THỦY SẢN CÀ MAU CÀ MAU
22 Chế tạo nồi dầu tải nhiệt  công suất 1.800.000kcal/h CÔNG TY CP CB THỦY SẢN CÀ MAU CÀ MAU
23 Chế tạo nồi dầu tải nhiệt công suất 2.000.000kcal/h DOANH NGHIỆP TN QUỐC HIỆP CÀ MAU
23 Chế tạo nồi hơi đốt than công suất 5.000kg hơi/h CÔNG TY TNHH DỆT VIỆT PHÚ LONG AN
24 Chế tạo nồi hơi đốt bằng than củi công suất 800kg hơi/h CÔNG TY TNHH PHÚ SĨ TP.HCM
25 Chế tạo nồi dầu tải nhiệt công suất 1.600.000kcal/h CÔNG TY TNHH MỸ THỊNH TP.HCM
26 Chế tạo nồi hơi đốt than công suất 3.000 kg hơi/h CÔNG TY XNK TS HÀ ANH – TIỀN GIANG TIỀN GIANG
27 Chế tạo nồi hơi đốt than công suất 5.000kg hơi/h CÔNG TY TNHH MINH TÂM KIÊN GIANG
28 Chế tạo lắp đặt bộ xử lý khói KHÁCH SẠN PASTEL INN SAIGON TP.HCM
29 Chế tạo, lắp đặt nồi hơi đốt than đá công suất 5.000kg hơi/h DNTN  ĐÔNG HẢI VŨNG TÀU
30 Chế tạo, lắp đặt nồi hơi đốt than đá công suất 9.000kg hơi/h CÔNG TY TNHH ĐÔNG HẢI VŨNG TÀU
31 Chế tạo, lắp đặt nồi hơi đốt than đá công suất 5.000kg hơi/h CÔNG TY TNHH PHỐ TRĂNG ĐÀ NẴNG ĐÀ NẴNG
32 Chế tạo, lắp đặt nồi hơi đốt than đá công suất 5.000kg hơi/h CÔNG TY TNHH TRẦN ĐỀ SÓC TRĂNG SÓC TRĂNG
33 Chế tạo, lắp đặt nồi dầu tải nhiệt công suất 1.600.000 kcal/h CÔNG TY TNHH TRƯỜNG THỊNH TP.HCM
34 Chế tạo, lắp đặt nồi hơi đốt than đá công suất 5.000kg hơi/h CÔNG TY TNHH QUỐC HIỆP CÀ MAU
35 Chế tạo lắp đặt  nồi hơi  đốt củi công suất 5.000kg hơi/h CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ ÂU CHÂU BÌNH DƯƠNG
36 Chế tạo, lắp đặt  nồi hơi  đốt củi công suất 5.000kg hơi/h CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ ÂU CHÂU BÌNH DƯƠNG
37  Cung cấp bộ xử lý nước  PASTEL INN SAIGON  TP.HCM
38 Chế tạo, lắp đặt nồi hơi đốt than đá công suất 2.000kg hơi/h DNTN THANH TUẤN VŨNG TÀU
39 Chế tạo nồi hơi đốt than đá công suất 5.000kg hơi/h CÔNG TY TNHH KIÊN HÙNG 1 KIÊN GIANG
40 Chế tạo nồi hơi đốt than đá công suất 4.000kg hơi/h CÔNG TY TNHH THỨC ĂN GIA SUC LÁI THIÊU BÌNH DƯƠNG
41 Chế tạo nồi hơi đốt than đá công suất 3.000kg hơi/h CÔNG TY TNH H THỨC ĂN GIA SÚC HÀ AN BÌNH DƯƠNG
42 Chế tạo nồi hơi đốt dầu công suất 750kg hơi/h CÔNG TY XNK NHÀ BÈ TP.HCM
43 Chế tạo nồi dầu tải nhiệt đốt than đá công suất 2.000.000kcal/h DNTN VIỆT TIẾN BẠC LIÊU
44 Chế tạo, lắp đặt nồi hơi đốt than đá công suất 7.000kg hơi/h CÔNG TY CP THUỶ SẢN VIỆT THẮNG ĐỒNG THÁP
45 Chế tạo, lắp đặt bầu góp hơi thể tích 03m3 CÔNG TY CP THUỶ  SẢN VIỆT THẮNG ĐỒNG THÁP
46 Chế  tạo, lắp đặt nồi hơi đốt than đá công suất 7.000kg hơi/h CÔNG TY CP THUỶ  SẢN VIỆT THẮNG ĐỒNG THÁP
47 Chế tạo, lắp đặt nồi hơi đốt than đá công suất 7.000kg hơi/h CÔNG TY CP THUỶ  SẢN VIỆT THẮNG ĐỒNG THÁP
48 Chế tạo, lắp đặt nồi hơi công suất 6.000kg hơi/h CÔNG TY NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG AN GIANG
49 Chế tạo, lắp đặt nồi hơi công suất 6.000kg hơi/h CÔNG TY CP THỨC ĂN THUỶ SẢN VIỆT ÁNH ĐỒNG THÁP
50 Chế tạo, lắp đặt 04 dàn trao đổi nhiệt CÔNG TY TNHH CN T.PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG ĐẮK LẮK
51 Chế tạo, lắp đặt nồi hơi đốt củi 4.000kg hơi/h CÔNG TY TNHH CN T.PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG ĐẮK LẮK
52 Chế tạo lắp đặt nồi hơi đốt củi 2.000kg hơi/h DNTN TẤT THẮNG ĐẮK LẮK
53 Chế tạo lắp đặt 2 Bộ trao đổi nhiệt DNTN TẤT THẮNG ĐẮK LẮK
54 Chếâ tạo lắp đặt nồi hơi đốt than đá công suất 8.000kg hơi/h DNTN PHÚC LỘC VŨNG TÀU
55 Chế tạo lắp đặt nồi hơi đốt than đá công suất 5.000kg hơi/h CÔNG TY TNHH MINH TÂM KIÊN GIANG
56 Chế tạo lắp đặt nồi hơi đốt than đá công suất 5.000kg hơi/h DNTN TUẤN THANH VŨNG TÀU
57 Chế tạo lắp đặt nồi hơi đốt than đá công suất 5.000kg hơi/h CÔNG TY CP HÒA VIỆT ĐỒNG NAI
58 Nồi dầu tải nhiệt đốt than đá công suất 2.000.000 kcal/h CÔNG TY TNHH VIỆT TIẾN 2 BẾN TRE
59 Nồi dầu tải nhiệt đốt than đá công suất 1.600.000 kcal/h CÔNG TY TNHH LIÊN HUY HOÀNG LONG AN
60 Thiết kế và thi công hệ thống trao đổi  nhiệt CÔNG TY CP THUỶ SẢN VIỆT THẮNG ĐỒNG THÁP
61 Chế tạo lắp đặt nồi hơi đốt than đá công suất 6.000kg hơi/h CÔNG TY TNHH INDOCHINE BÌNH DƯƠNG
62 Thiết kế và thi công hệ thống  trao đổi nhiệt CÔNG TY TNHH PHƯƠNG ĐÔNG ĐĂK LĂK
63 Thiết kế và thi công hệ thống trao đổi nhiệt CÔNG TY XNK NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG AN GIANG
64 Thiết kế và thi công hệ thống trao đổi nhiệt CÔNG TY CP THUỶ  SẢN VIỆT THẮNG ĐỒNG THÁP
64 Thiết kế và thi công hệ thống trao đổi nhiệt CÔNG TY TNHH THỨC ĂN GIA SÚC LÁI THIÊU BÌNH DƯƠNG
65 Cải tạo nồi hơi đốt dầu công suất 5.000kg -> nồi hơi đốt than công suất 4.500kg hơi/h CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT VIỆT THẮNG TP.HCM
66 Chế tạo lắp đặt 02 nồi hơi đốt than đá công suất 4.000kg hơi/h CÔNG TY TNHH THỨC ĂN GIA SÚC LÁI THIÊU BÌNH DƯƠNG
67 Chế tạo, lắp đặt nồi hơi đốt than đá công suất 10.000kg hơi/h CÔNG TY LIÊN DOANH VIỆT PHÁP PROCONCO ĐỒNG NAI
68 Chế tạo, lắp đặt nồi hơi đốt than ghi xích công suất 4.000kg hơi/h CÔNG TY TNHH THỨC ĂN GIA SÚC ĐẠI HƯNG TP.HCM
69 Chế tạo, lắp đặt nồi hơi đốt than đá công suất 5.000kg hơi/h CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT PHONG PHÚ TP.HCM
70 Chế tạo, lắp đặt nồi dầu tải nhiệt công suất 2.000.000kcal/h CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT PHONG PHÚ TP.HCM
71 Chế tạo, lắp đặt nồi hơi đốt than công suất 10.000kg hơi/h CÔNG TY TNHH THỨC ĂN GIA SÚC ĐẠI HƯNG TP.HCM
72 Chế tạo, lắp đặt nồi hơi đốt than công suất 4.500kg hơi/h CÔNG TY CỔ PHẦN IMEXCO BÌNH THUẬN BÌNH THUẬN
73 Chế tạo, lắp đặt nồi hơi đốt than công suất 4.000kg hơi/h CÔNG TY TNHH THỨC ĂN GIA SÚC LÁI THIÊU BÌNH DƯƠNG
74 Chế tạo, lắp đặt nồi hơi đốt than công suất 6.000kg hơi/h CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XD DELTA AGF AN GIANG
75 Chế tạo, lắp đặt nồi hơi đốt than công suất 6.000kg hơi/h CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XD DELTA AGF AN GIANG
76 Chế  tạo, lắp đặt nồi hơi đốt than công suất 4.000kg hơi/h CÔNG TY TNHH THỨC ĂN GIA SÚC LÁI THIÊU BÌNH DƯƠNG
77 Chế tạo, lắp đặt nồi hơi đốt than đá công suất 5.000kg hơi/h DNTN TUẤN  THANH VŨNG TÀU
78 Chế tạo, lắp đặt nồi hơi đốt than công suất 5.000kg hơi/h CÔNG TY TNHH KIÊN HÙNG I KIÊN GIANG
79 Chế tạo, lắp đặt nồi hơi đốt than công suất 4.500kg hơi/h CÔNG TY TNHH  KHÁNH HOÀNG SÓC TRĂNG
80 Chế tạo, lắp đặt nồi hơi đốt than công suất 6.000kg hơi/h CÔNG TY CP NUTYFARM BÌNH DƯƠNG
81 Chế tạo, lắp đặt nồi hơi đốt than ghi xích 7.000kg hơi/h CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRL – CN VĨNH LONG VĨNH LONG
82 Chế tạo, lắp đặt nồi hơi đốt than công suất 8.000kg hơi/h CÔNG TY TNHH THỨC ĂN GIA SÚC TẤN LỢI BẾN TRE
83 Chế tạo, lắp đặt nồi hơi đốt than công suất 6.000kg hơi/h CÔNG TY CP AQUAFEED CỬU LONG TRÀ VINH
84 Chế tạo, lắp đặt nồi hơi đốt than công suất 5.000kg hơi/h CÔNG TY CP AQUAFEED CỬU LONG TRÀ VINH
85 Chế tạo, lắp đặt nồi hơi đốt than công suất 6.000kg hơi/h CÔNG TY CP CB THUỶ HẢI SẢN HIỆP THANH CẦN THƠ
86 Chế tạo, lắp đặt nồi hơi đốt than công suất 6.000kg hơi/h CÔNG TY CP CB THUỶ HẢI SẢN HIỆP THANH CẦN THƠ
87 Chế tạo, lắp đặt nồi hơi đốt than công suất 5.000kg hơi/h CÔNG TY CP KHÁNH HOÀNG CẦN THƠ
88 Thiết kế, thi công hệ thống nhiệt cho máy sấy cám CÔNG TY CP CB THUỶ HẢI SẢN HIỆP THANH CẦN THƠ
89 Chế tạo, lắp đặt nồi hơi ghi xích đốt than công suất 7.000kg hơi/h CÔNG TY CP THUỶ SẢN ĐỒNG THÁP VĨNH LONG
90 Chế tạo, lắp đặt nồi hơi ghi xích đốt than công suất 7.000 kg hơi/h CÔNG TY CP THUỶ SẢN ĐỒNG THÁP VĨNH LONG
91 Chế tạo, lắp đặt nồi hơi đốt than công suất 12.000kg hơi/h CÔNG TY HIANGKIE ĐỒNG NAI
92 Chế tạo, lắp đặt nồi hơi đốt dầu công suất 6.000kg hơi/h và thiết bị trao đổi nhiệt  CÔNG TY NEWHOPE ĐỒNG THÁP
93 Thiết kế, chế tạo hệ thống nhiệt và nồi hơi 10.000kg hơi/h  CÔNG TY LIÊN DOANH VIỆT PHÁP PROCONCO CẦN THƠ
94  Chế tạo, lắp đặt hệ thống cấp nhiệt và nồi hơi 7.000kg hơi/h  CÔNG TY ĐẠI AN BÌNH CẦN THƠ
95 Chế tạo, lắp đặt nồi hơi 3.000kg hơi/h và hệ thống cấp nhiệt  CÔNG TY STADA BÌNH DƯƠNG
96 Thiết kế, lắp đặt hệ thống nhiệt và nồi hơi 20.000kg hơi/h CÔNG TY ACECOOK BÌNH DƯƠNG BÌNH DƯƠNG
97 Thiết kế, lắp đặt hệ thống nhiệt và nồi hơi 20.000kg hơi/h CÔNG TY ACECOOK  VĨNH LONG VĨNH LONG
98 Chế tạo, lắp đặt nồi hơi đốt than công suất 6.000kg hơi/h CÔNG TY CP CB THUỶ HẢI SẢN HIỆP THANH 5 VĨNH LONG
99 Chế tạo, lắp đặt nồi hơi đốt than công suất 500kg hơi/h DNTN THANH NGỌC CẦN THƠ
100 Chế tạo, lắp đặt nồi hơi đốt than công suất 2.000kg hơi/h DNTN THANH NGỌC  CẦN THƠ
101 Thiết kế, lắp đặt hệ thống nhiệt và nồi hơi ghi xích 10.000kg hơi/h  CÔNG TY LIÊN DOANH VIỆT PHÁP PROCONCO ĐỒNG NAI
102 Thiết kế, lắp đặt hệ thống nhiệt và nồi hơi ghi xích 6.000kg hơi/h CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XD DELTA AGF AN GIANG
103 Chế tạo, lắp đặt nồi hơi đốt than công suất  6.000kg hơi/h CÔNG TY CP CB THUỶ HẢI SẢN HIỆP THANH V VĨNH LONG
104 Chế tạo, lắp đặt nồi hơi đốt trấu tươi công suất 12.000kg hơi/h CÔNG TY CP THỨC ĂN THUỶ SẢN VIỆT ÁNH  ĐỒNG THÁP
105 Chế tạo, lắp đặt nồi hơi đốt than công suất 6.000kg hơi/h CÔNG TY IN HOÀNG OANH TP.HCM
106  Chế tạo, lắp đặt hệ thống làm mát máy nén cung cấp nước kiểu kín NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN TRỊ AN ĐỒNG NAI
107 Chế tạo dàn làm mát không khí máy phát điện NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN TRỊ AN ĐỒNG NAI
108 Chế tạo, lắp đặt nồi hơi đốt than củi 3.000kg hơi/h  CÔNG TY CP YẾN VIỆT  BÌNH THUẬN
109 Chế tạo, lắp đặt nồi hơi ghi xích đốt than cám 10.000kg hơi/h CÔNG TY AQUAFEED CỬU LONG TRÀ VINH
110 Chế tạo, lắp đặt nồi dầu tải nhiệt 2.000.000 kcal/h CÔNG TY TNHH NGHÊ HUỲNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
111 Chế tạo, lắp đặt nồi hơi 10.000kg hơi/h CÔNG TY TNHH NGHÊ HUỲNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
112 Chế tạo, lắp đặt nồi dầu tải nhiệt 600.000 kcal/h CÔNG TY CÔNG NGHỆ IN ALLIANCE BÌNH DƯƠNG
113 Chế tạo, lắp đặt nồi hơi 6.000kg hơi/h CÔNG TY NƠ XANH TP.HCM
114 Chế tạo, lắp đặt nồi hơi 6.000kg hơi/h CÔNG TY CP KING GROUP HẬU GIANG
115 Cung cấp hệ thống đường ống CÔNG TY CP KING GROUP HẬU GIANG
116 Chế tạo, lắp đặt nồi hơi 2.000kg hơi/h CÔNG TY GREEN FOOD BÌNH DƯƠNG
117 Chế tạo, lắp đặt nồi hơi 7.000kg hơi/h CÔNG TY CHẾ BIẾN THỨC ĂN THỦY SẢN QUANG MINH CẦN THƠ
118 Chế tạo, lắp đặt nồi hơi 10.000kg hơi/h CÔNG TY CP HỒNG PHÚ TP.HCM
119 Chế tạo, lắp đặt nồi hơi1.000kg hơi/h và 1.500kg hơi/h CÔNG TY DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA TP.HCM
120 Chế tạo, lắp đặt 02 nồi hơi 1.000kg hơi/h CÔNG TY MAY SƠN HÀ ĐỒNG NAI
121 Chế tạo, lắp đặt nồi dầu tải nhiệt 800.000 kcal/h CÔNG TY NHỰA RẠNG ĐÔNG TP.HCM
122 Chế tạo, lắp đặt nồi hơi 5.000kg hơi/h CÔNG TY CP KIÊN HÙNG KIÊN GIANG
123 Chế tạo, lắp đặt nồi hơi tầng sôi 8.000kg hơi/h CÔNG TY CP NĂNG LƯỢNG ĐỒNG BẰNG CẦN THƠ
124 Chế tạo, lắp đặt nồi hơi đốt đa nhiên liệu 5.000kg hơi/h CÔNG TY TNHH TÂY LONG TP. HCM
125 Chế tạo, lắp đặt nồi hơi ghi xích 4.000kg hơi/h CÔNG TY TNHH GỐM SỨ GIANG TÂY BÌNH DƯƠNG
126 Thiết kế, chế tạo 12 dàn làm mát không khí máy phát 110MW CÔNG TY THỦY ĐIỆN      TRỊ AN ĐỒNG NAI
127 Chế tạo, lắp đặt nồi hơi ghi xích 6.000kg hơi/h CÔNG TY CỔ PHẦN DELTA AGF CẦN THƠ
128 Chế tạo, lắp đặt nồi hơi 6.000kg hơi/h CÔNG TY TNHH SX TM XNK TRÍ HƯNG HẬU GIANG
129 Chế tạo, lắp đặt nồi hơi 10.000kg hơi/h CÔNG TY TNHH ĐẠI HƯNG TP. HCM
130 Chế tạo, lắp đặt nồi hơi 6.000kg hơi/h CÔNG TY TNHH BÁCH KHOA HÀ NỘI NHÀ MÁY CAO SU INOUE – NHẬT BẢN
131 Chế tạo, lắp đặt nồi hơi 2.000kg hơi/h CÔNG TY TNHH TRANG NGỌC PHÁT KIÊN GIANG
132 Chế tạo, lắp đặt nồi hơi đốt đa dạng nhiên liệu 8.000kg hơi/h CÔNG TY TNHH Á ÂU ĐỒNG THÁP
133 Chế tạo, lắp đặt nồi đốt củi 10.000kg hơi/h CÔNG TY TNHH PHÚC LỘC BÀ RỊA VŨNG TÀU
134 Chế tạo, lắp đặt nồi hơi đốt củi trấu 6.000kg hơi/h CÔNG TY TNHH VẠN SANH TP.HCM
135 Chế tạo, lắp đặt nồi hơi đốt củi trấu 6.000kg hơi/h CÔNG TY TNHH SX TM XNK TRÍ HƯNG HẬU GIANG
136 Chế tạo, lắp đặt nồi hơi tầng sôi đốt than 8.000kg hơi/h CÔNG TY THUỐC LÀ KHÁNH VIỆT – TỔNG CÔNG TY KHTOCO NHA TRANG
137 Chế tạo, lắp đặt nồi hơi đa nhiên liệu trên ghi xích 25.000kg hơi/h CÔNG TY CP VRG KHẢI HOÀN BÌNH DƯƠNG
138 Chế tạo, lắp đặt nồi hơi tầng sôi đốt trấu rời 3.000kg hơi/h CÔNG TY DẦU ĂN CU PACIFIC TIỀN GIANG
139 Chế tạo, lắp đặt nồi hơi đốt đa dạng nhiên liệu 3.000kg hơi/h CÔNG TY TNHH BÁCH KHOA HÀ NỘI NHÀ MÁY HONDA – HÀ NỘI
140 Chế tạo, lắp đặt nồi dầu tải nhiệt công suất 1.200.000kcal/h CÔNG TY CP DỆT PHONG PHÚ TP.HCM
141 Thiết kế chế tạo 12 dàn làm mát không khí máy phát 110 MW NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN TRỊ AN ĐỒNG NAI
142 Chế tạo, lắp đặt nồi hơi đốt dầu DO công suất 700kg hơi/h CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TẾ NAM TP.HCM
143 Bộ giải nhiệt dầu ổ hướng tua bin CÔNG TY THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN – SÔNG HINH QUY NHƠN
144 Chế tạo, lắp đặt nồi hơi đốt đa dạng nhiên liệu trên ghi xích công suất 6.000kg hơi/h CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG AN GIANG

 

 

0986.93.2345
0986932345